Nové vinařské regiony v ČR po vstupu do Evropské unie.

 

(Vyhláškou č. 324/2004 Sb. Došlo k novému členění vinařských oblastí.)

 

Původně bylo 10 vinařských oblastí na Moravě a 6 v Čechách.

 

Nově se Česká republika dělí na 2 vinařské oblasti – ČECHY a MORAVA

Každá oblast se dělí na podoblasti, v Čechách jsou 2, a na Moravě 4.

 

Vinařská oblast ČECHY je rozdělena na podoblasti:

            1) Mělnická – k původní stejnojmenné oblasti byly přiřazeny původní

                                    vinařské oblasti Čáslavská a Pražská

 

            2) Litoměřická – vznikla nově sloučením původních vinařských oblastí

                                   Mostecké, Roudnické a Žernosecké.

                                      

 

 

Vinařská oblast MORAVA se dělí na podoblast:

            1) Mikulovská – zahrnuje stejné území jako původně

 

            2) Slovácká – vznikla nově sloučením původních vinařských oblastí

                                   Bzenecké, Kyjovské, Mutěnické, Podluží, Strážnické

                                   a Uherskohradišťské

 

            3) Velkopavlovická – oproti minulému území k ní byla přiřazena větší

                                               část původní vinařské oblasti Brněnské

 

            4) Znojemská – k původní stejnojmenné oblasti bylo přiřazeno

                                     Dolnokounicko z původní vinařské oblasti Brněnské.

Vinařské oblasti v ČR.(rok 2003)
   zkratka:
1.pražskápr
2.mělnická
3.roudnickáro
4.žernoseckáže
5.mosteckámo
6.čáslavskáčá
7.brněnskábr
8.bzeneckábz
9.mikulovskámi
10.mutěnickámu
11.velkopavlovickáve
12.znojemskázn
13.strážnickást
14.kyjovskáky
15.uherskohradišťskáuh
16.Podlužípo